Vervolg: homilie Lucas 12, 49 – 53

Jezus stelt zich voor, zowel als hij die het vuur op de aarde brengt, als hij die een doop moet ontvangen (v.49-50). Johannes de Doper had inderdaad over hem gesproken, als degene die de gelovigen zou dopen in de Heilige Geest en het vuur (Lc 3,16).Jezus zegt dat hij “gekomen is” om vuur op de aarde te brengen. Hij heeft ermee ingestemd om als Messias op zending te komen. In deze missie, stelt hij de mensen voor de keuze zijn boodschap te aanvaarden of te verwerpen. Daarmee breekt hij af met het geloof in een Messias, die een Vredevorst zou zijn (cf. Jes 9,5). Jezus komt immers met het risico dat hij tweedracht zou kunnen zaaien.

Wat is dit vuur dat Jezus op aarde komt brengen? In het Oude Testament is het vuur een vernietigende kracht. Het vuur van het Laatste Oordeel zal het kwaad vernietigen. Jezus komt dit vuur brengen met zijn boodschap dat God liefde is. Deze boodschap stelt de mensen immers voor een keuze. Jezus zou het kwaad en de verdeeldheid moeten doen verdwijnen, maar uiteindelijk veroorzaakt hij verdeeldheid, omdat niet iedereen hem onthaalt. Omwille van zijn boodschap wordt Jezus afgewezen en ter dood gebracht.Hij ontvangt aldus een nieuw type van doopsel : dat van het martelaarschap.

Jezus, zoekt zeker de dood niet op, maar onbeschroomd brengt hij zijn getuigenis dat hem leidt naar de dood, naar de radicale afwijzing van zijn boodschap. Die beproeving zet een einde aan zijn aardse zending, doch bewerkstelligt de komst van de Heilige Geest. Onder het teken van tongen van vuur (Hand 2,3), begint de Geest de tijd van de Kerk, die een tijd van beproeving zal zijn voor allen die in Christus hun geloof stellen, en zijn vuur willen doorgeven in een wereld waarin de liefde verkilt.

De Goede Boodschap zal zelfs binnen sommige families conflict veroorzaken (v.51-53). De Bijbel en het jodendom kenden reeds het thema van de verdeeldheid binnen de families aan het einde der tijden. Ze verwachtten echter deze strubbelingen in de tijd vòòr de komst van de Messias. Zo lezen we in de Talmoed : “Onder het geslacht vòòr de zoon van David … zal de dochter opstaan tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, en de mensen zullen een hondengezicht hebben. Een zoon zal schaamteloos kwaad doen in het bijzijn van zijn vader” (Talmoed, Sanhedrin 97a).

Jezus kondigt aan dat deze pijnlijke situatie gekoppeld is aan zijn komst zelf,en dat het zo zal blijven. Zijn zending verdeelt, en zij verwezenlijkt de profetie van Micha :

“De zoon behandelt zijn vader voor gek,
de dochter staat op tegen haar moeder,
stiefdochter tegen haar stiefmoeder.
Ieder heeft tot vijand de mensen van zijn eigen huis” (7,6).

Kortom, op het einde der tijden zal men mensen van zijn eigen huis als vijand hebben. Deze breuk, geprofeteerd door Simeon (Lc 2,34), zal bij de christelijke zending van de eerste eeuw een gewone situatie zijn (cf. 1 Kor 11,18-19). De beproevingen zullen er het lot zijn van de gelovigen (1 Kor 4,8-13). Zo toont Lucas ons Paulus en Barnabas die de gelovigen een hart onder de riem steken, en hen aanzetten om stand te houden in het geloof : “Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven, en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan” (Hand 14,21).

Jezus vraagt niet om verdeeldheid. Het nodigt de leden van dezelfde familie niet uit om tegen elkaar op te staan, maar hij roept, integendeel, de mensen op tot het Evangelie. Als het vuur van het Evangelie zich echter verspreidt, is neutraliteit niet langer mogelijk. Sommigen accepteren de Goede Boodschap, anderen weigeren hem te aanvaarden, en dat, zo te zien, zelfs binnen dezelfde families. Het bestaan van het kwaad legt uit dat een boodschap van liefde, die vrede en harmonie bepleit, verdeeldheid en sociale onrust kan veroorzaken.

Jezus, heeft zichzelf voorgesteld als hij die het vuur van het Laatste Oordeel komt ontsteken. Zo trotseert hij de dood om het volk van God te zuiveren, en hij roept iedereen op om zich aan zijn zijde te scharen door de banden te breken die aan de wereld gebonden houden. Geloven in Jezus is kiezen voor de verrezen Heer, positie nemen in een wereld verscheurd tussen geloof en ongeloof.

Dat betekent: zich inzetten om Jezus te volgen.