Vervolg: Homilie op Lucas 14, 25-33

Trouwens, Jezus zelf zegt ons eerst even te gaan zitten en daar de kosten van te berekenen (v.28). Nu, men zegt rondom ons dat alle godsdiensten gelijk zijn : we kunnen dan misschien best eens uitkijken naar een andere religie, waar men niet zo veel drukte maakt !

Immers, als de godsdienst is wat de mens doet voor God, ja, onmiddellijk akkoord : dan zijn alle godsdiensten gelijk. Tussen de godsdiensten zijn er dan maar verschillen van uitdrukking, bepaald door de verschillende culturen, en alles tezamen genomen zijn de verschillende culturen gelijkwaardig. Zoals alle gevoel, kan ook het godsdienstig gevoel, gelijk hetwelk, de plank faliekant misslaan, of erger nog, zich radicaliseren. Het is normaal, het is menselijk.

Daarenboven is geen enkel gevoelen ervan in staat de mens de oneindige afgrond te laten overstijgen die hem scheidt van God. We kunnen altijd verder gaan, altijd verder, nooit zullen we de Gods oneindigheid bereiken.God is niet te vinden op het eindpunt van onze meest sublieme gevoelens, noch van de hoogste en edelste uitdrukkingen van een cultuur, gelijk de welke. God is niet te bereiken op het eindpunt van onze meest edelmoedige ondernemingen.

De ontmoeting met de Oneindige is niet de vrucht van wat de mens doet voor God, maar wat God doet voor de mens. Ze is een geschenk van het vrije initiatief van God. Om het evangelie van vandaag te begrijpen, moeten we dat in aanmerking nemen.

God is liefde. Iemand beminnen is met hem willen zijn. God is totaal liefde.

Hij wil totaal met ons zijn. Hij kan niet anders. Hij wil, uit liefde, zijn wat wij zijn : mens, met uitzondering van de zonde. Zelf oneindig gelukkig, wil Hij, uit liefde, met ons zijn in ons leven, lijden inbegrepen. God neemt voor zijn rekening de realiteit van onze menselijke conditie. De Oneindige ontdoet zich van al wat Hij heeft en duikt in ons menselijk bestaan. “Van rijk, is Christus omwille van u arm geworden, opdat u rijk zou worden door zijn armoede”, zegt Paulus (2 Kor 8,9}.

Om God te onthalen, die zich in Christus aan ons wil geven, moeten wij op onze beurt aan alles arm worden, zoals Christus, en “afstand doen van alles wat wij bezitten (v.33), om hem te volgen. Bij gevolg bevindt ons ontmoetingspunt met God zich niet niet in onze mooie gevoelens, maar in de werkelijkheid van onze menselijke conditie die Christus op zich genomen heeft. God is de Werkelijkheid, en Hij alleen te vinden in de werkelijkheid. Christus redt ons vooreerst van de ”opium van de religie”, van dat stukje evasie, eigen aan elk religieus gevoel. Vandaag vraagt hij ons alles wat we bezitten te verlaten, onze gevoelens incluis, voor een persoonlijke relatie met hem.

Christus volgen, is met hem zijn in het hart van onze menselijke conditie, waar we te doen hebben met onze beperkingen, ons lijden. Ons kruis achter Christus dragen (v.27), betekent dat we deel zouden nemen aan de conditie van God onder ons. Het is onze evasiedromen laten varen : Christus komt van elders, hij leidt ons naar elders, maar hij is niet elders. We ontmoeten hem waar we zijn, in de mensen met wie wij leven, en er de risico’s en de beperkingen van elke dag op te nemen, onze menselijke taak met zijn vreugde en verdriet.

Met Christus ook onze diepste lijden aanvaarden, het lijden dat de liefde met zich meebrengt. We zullen er nooit in slagen vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen te beminnen zoals we het zouden willen. Ons hart is te klein om hen lief te hebben zoals ze dat verdienen. Vandaag vraagt de Heer ons niet om ze minder lief te hebben. Hij zegt ons dat hij zich niet tevreden kan stellen met de liefde op de maat van onze kleine hart. “De maat om God te beminnen is Hem te beminnen zonder maat”, is Hem beminnen op de maat van Gods hart. Hij vraagt ons de anderen te beminnen met de liefde die van God komt.

Is dat mogelijk voor ons ? Jezus zegt ons : “De hemelse Vader zal de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen” (Lc 11,15). De Heilige Geest kan onze liefde transformeren. Hij geeft ons lief te hebben met het hart van God.Ja, vragen we God om die gave die hij nooit zal weigeren !

Br. Mark uit de trappisten abdij van Orval.