Vervolg: Een oefenschool in liefde…

Zinloos geweld omdat heel veel van zijn leeftijdgenoten geen andere invulling aan hun leven konden geven dan met elkaar (uit verveling) te vechten. Meestal ging het om het spel, maar vaak leidde het geweld ook tot grote oorlogen. Wat gaat er mis?

Het was ook die vraag die Bernardus bezig hield. In zijn tijd begon de mensheid de rede, het verstand, centraal te stellen. Er werden nieuwe scholen opgericht waar jonge mensen opgevoed werden om de rede goed te gebruiken: met de rede kan je alles grijpen, zelfs God. In de nieuwe bouwstijl, de gotiek, probeerde men via de rede iets van het goddelijke in gebouwen te grijpen. Voor Bernardus lag echter de oplossing niet in de rede en niet in het zelf grijpen. Hij trad in het klooster omdat hij gegrepen werd door een God die hem onvoorwaardelijk lief had. Deze liefde zette hem aan om zelf lief te hebben. Hiervoor werd het cisterciënzer klooster voor hem een school van liefde. Dat was zijn antwoord op het blind vertrouwen van de mens op de rede. Bernardus had nood aan een plek waar hij zich zijn hele leven lang kon oefenen in het bemind worden en beminnen. Dat had de mensheid nodig!

Is die school van liefde ook niet datgene wat wij vandaag de dag nodig hebben? Als ik droom over de toekomst, van zowel de kerk als de maatschappij, dan “is dat de toekomst waar ik naar verlang en waaraan ik gepassioneerd ben toegewijd. Ik ben niet geïnteresseerd in de denominatie, de muzikale stijl of de liturgische smaak van kerkgemeenschappen. Het maakt me niet uit of ze wekelijks in een kathedraal, maandelijks in een bar, jaarlijks in een retraitecentrum of dagelijks online samenkomen. Het maakt me niet uit of ze groot of klein zijn, formeel of alledaags, hip of niet-hip. Het maakt me niet uit of de stijl van de eredienst traditioneel of eigentijds of wat dan ook is. Wat mij uitmaakt is dit: of ze de mensen leren een leven van liefde te leiden, vanuit het hart, voor God, voor alle mensen (geen uitzonderingen), en voor heel de schepping.” (Brian McLaren)

Bernardus gaf het klooster, de school van de liefde, een leerplan rond de liefde dat volgens mij nog steeds van grote actuele waarde is.
We moeten starten met liefde voor de naaste. Wellicht vreemd want is de liefde voor God niet het eerste gebod? Toch is de Schrift duidelijk: ‘De hele wet is vervuld in één uitspraak: heb je naaste lief als jezelf.’ We moeten beginnen met degene die het dichts bij ons staan, onze medebroeders, onze partner, onze kinderen, onze ouders, vrienden, buren, vreemdelingen, onbekenden en zelfs onze vijanden. Hen allen, zonder uitzondering, moeten we leren liefhebben. Laat ons eerlijk zijn dat we daar toch een school, een oefenplaats voor nodig hebben!

Op de tweede plaats komt de liefde voor onszelf. Want wat gaan veel mensen gebukt onder zelfhaat, zelfverwerping en zelfverachting. Maar aan de andere kant zijn er zovelen die zichzelf ten koste van anderen lief hebben. We hebben zo nood aan een oefenplek voor zelfinzicht, zelfreflectie en zelfaanvaarding.

Op de derde plaats komt liefde voor de aarde, voor de schepping. Bernardus zegt het zo mooi: ik heb meer van de bomen in het bos geleerd dan van de boeken. Als je zo de naaste, jezelf en de schepping liefhebt, zal er ook de liefde voor God zijn. Nu niet meer God als een doctrine of ene theorie los van alles wat en allen die we hebben leren liefhebben. Het gaat nu om de liefde voor de God die we ontmoet en ervaren hebben in de werkelijkheid van het leven.

Bernardus bouwde rondom deze elementen zijn school van liefde. Hiermee heeft hij aan ons allen nog zoveel te zeggen. Hoe kon het zo mis gaan?

Misschien laat Bernardus vandaag wel zien dat we niet meer leren liefhebben. Alleen door de liefde kan ons leven weer zout worden en weer een licht zijn. Een opdracht voor ieder van ons, voor onze gemeenschap, voor de kerk: een school van liefde te zijn!

 

Met bijzondere dank aan Abt Bernardus uit de abdij van Koningshoeven/Tilburg.