Vervolg: Verliezen om te winnen

Verliezen om te winnen zit in het leven ingebakken. Het is een levenswet. Ouders moeten hun kinderen loslaten, anders weigeren ze hun een eigen leven. Als je altijd bij vader en moeder thuis blijft, ontdek je nooit andere mensen. Wie mordicus vasthoudt aan wat hij al weet, leert nooit nog iets nieuws. Als je niet uit handen durft geven wat je hebt, krijg je nooit iets in de plaats dat meer waard is. Je moet bereid zijn los te laten wat je van je leven gemaakt hebt, anders maak je geen enkele kans om er iets nieuws van te maken.

Verliezen om te winnen is ook een evangelische wet. Verliezen omwille van Jezus. Hij heeft het tegen zijn apostelen gezegd. Ze moesten bereid zijn alles te verliezen als ze hem waard wilden zijn. Zijn eerste volgelingen hebben dat gedaan. Toen hij hen riep hebben ze hun familie en hun beroep opgegeven om hem te volgen. Daarom waren het ook apostelen, zouden we kunnen zeggen. Wij zijn maar gewone gelovigen. Zulke radicale keuzes worden van ons niet gevraagd. Maar iedereen moet op bepaalde momenten in zijn of haar leven belangrijke keuzes maken. En kiezen is altijd verliezen. Wat zijn we bereid te verliezen als het erop aankomt als gelovige overeind te blijven?

Je kunt bij keuzes die je moet maken alles toespitsen op de vraag: wat zit er voor mijzelf in? Je redt dan je leven: dingen die je levensbelangrijk vindt en waar je alles aan onderschikt. Maar wàt redt je eigenlijk? Heb je dan nog iets dat zin en inhoud geeft aan je leven? Is er dan nog iets dat het de moeite waard maakt om er je tijd, je werk en je geld aan te besteden? Je redt je leven op zo’n zelfzuchtige manier dat je het kwijtspeelt. Het is leeg.

We moeten ons leven durven verliezen als het erop aankomt. Hopelijk zullen we dit nooit letterlijk moeten doen. Maar het zal wel gebeuren dat we ons eigen belang, hoe rechtmatig ook, opzij moeten zetten, dat we onszelf en dingen waaraan we gehecht zijn moeten loslaten omwille van belangen die groter zijn dan de onze, omwille van mensen die ons nodig hebben. Omwille van Gods rijk, zullen gelovige mensen zeggen. Alleen als we daartoe bereid zijn, zullen we ons leven redden, d.w.z. geen verraad plegen aan onze idealen en aan de belangen die groter zijn dan onszelf en die zin en inhoud aan ons leven geven.

Ik kan het in één zin samenvatten: een mens leeft maar echt, als hij over zichzelf heen leeft, voor iets dat groter is dan hij zelf en hem te boven gaat, en als hij daarvoor de offers brengt die dit hem kan kosten.

Bereid zijn om je leven te verliezen door je kruis op je te nemen en Jezus te volgen, zo staat het in het evangelie. Er staat niet ‘het’ kruis dat we op ons moeten nemen en naar de Calvarieberg dragen waar Jezus gestorven is. Iedereen zijn of haar eigen kruis, daar gaat het om. Dat kruis is dan niet letterlijk te verstaan, zoals in Jezus’ geval: een schandpaal en een foltertuig. Het gaat om de lasten die het leven ons te dragen geeft en die het tot een kruisweg kunnen maken, af en toe, of misschien regelmatig.

Heldhaftigheid is daarbij voor weinig mensen weggelegd en wordt ook niet veel mensen opgelegd. Het mag ons een troost zijn dat ook de apostelen helemaal geen helden waren. Ze zijn op de loop gegaan en hebben Jezus aan het einde van zijn leven in de steek gelaten.

Mensen in de steek laten, dat doe je niet. Ook niet die mensen die voor jou als een lastig kruis zijn. Soms kan dat een zekere heldhaftigheid vragen. Laten we hopen niet te dikwijls. Ik schaam me niet te bekennen dat ik God af en toe bid dat ik niet in omstandigheden terecht kom waardoor ik gedwongen zou worden me als een held te gedragen. Maar waar ik vooral voor bid, is dat ik zelf voor medemensen geen zwaar te dragen kruis zou zijn. Ik denk dat we daar allemaal moeten voor bidden. En bidden alleen is niet genoeg. We moeten er ons ook voor inspannen. Ons inspannen om de last van het kruis dat we elkaar opleggen zo licht mogelijk te maken. ( Bron: Uit Preek van de Week / Dominicanen)