Week van de Dialoog

Waarom een Week van de Dialoog en waarom hebben wij Jan Daem daarbij geholpen?

Omdat we de dialoog willen uitdragen. Zo simpel is het. Dat doen we al 5 jaar in onze gemeente. We zijn vijf jaar geleden begonnen met een zestal tafels. Vorig jaar hadden we er 10. Dit jaar zouden we stabiliseren. Toch hebben we in onze overmoed  16 tafels gepland, waaronder 5 tafels ‘s nachts bij de Trappisten.   Een buitengewone belevenis.

Aan één van die tafels deed de directeur van de overkoepelende organisatie Nederland in Dialoog Mevr. Karin Opland mee. In de nacht uit Utrecht gekomen voor een tafel van ons.
Aan twee andere tafels deden wethouders van Oisterwijk mee, waarmee ze aangaven dat het gemeentebestuur het belang ziet van de dialoog. Dat werd door wethouder Smit bij de opening in Tiliander nadrukkelijk verwoord. We zijn daar blij mee.

En dan komen we aan het eind van deze week bij de unieke dialoogwandelingen vandaag.Twee groepen zijn op pad gegaan en de deelnemers spraken met elkaar over geluk. Zoals aan alle tafels over het thema geluk werd verteld.

We hebben zelf ervaren en ook van anderen gehoord dat dit mooie en ruime thema veel heeft losgemaakt. Aan elke tafel werden vreugde en verdriet gedeeld.  Er werd aandachtig geluisterd en vertrouw vol gesproken. Dát is de kern van de dialoog.
Plato zei het al: een dialoog is een welwillend gesprek, zonder kwaadwilligheid noch van de kant van de luisteraar, noch van de spreker.
En die kernwaarde hebben we deze week met elkaar ervaren, hopend dat steeds meer mensen in de toekomst de dialoog willen beleven.

We gáán ervoor, met de steun van velen, die we nu hartelijk bedanken.
Allereerst onze gespreksleiders en de verantwoordelijke mensen voor de locatie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet die voorwaardelijk is geweest om deze week te doen slagen.
Het gemeentebestuur voor hun begrip, de facilitering en de deelname. Dankjewel.
Albert Heijn die landelijk de Week van de Dialoog ondersteunt en lokaal in praktijk gebracht door hun locatiemanager uit Oisterwijk. Dank zij haar kunnen we dit hier zo afsluiten.
Persoonlijk willen we nog bedanken onze boswachter Frans Kapteins die ons vandaag zo gastvrij ontvangt. Ons bedankje onderstrepen we met dit bloemetje.

En om te eindigen speciale dank aan Jan de Bie. Als het ware een oudgediende met betrekking tot de dialoog en elk jaar fantastisch in de weer om als Tilburger in Oisterwijk vorm te geven aan de Dag van de Dialoog. Ook voor Jan een bloemetje.

En jullie allemaal bedankt voor de aandacht en straks wel thuis.
Een toast op een geslaagde week.

( Henk & Marijke van der Poel
Bezoekerscentrum-Natuurmonumenten  Zaterdag 15 november 2015)

Terug naar…Wekelijkse Inspiratie