Zes tips van paus Franciscus…

Leiding geven doet iedereen: denk niet alleen aan je carrière op kantoor, of je rol in de kerk, maar ook aan de opvoeding van je kinderen.
Een belangrijke kanttekening: je leidt vooral door het goede voorbeeld te geven, anders gezegd, door te getuigen door je leven. Iedereen leidt, want iedereen beïnvloedt anderen en maakt zo verschil uit.

Paus Franciscus is in deze context een interessante casus: Waar heeft hij zijn manier van leiden geleerd? Waar komt zijn visie vandaag? Een kort antwoord op deze vragen: uit zijn vorming als jezuïet. Welke lessen kunnen we allemaal leren van deze eerste jezuïet die paus werd ?Het gaat om menselijke vaardigheden.
Hoe blijven we gefocust in een chaotische context?
Hoe nemen we beslissingen in moeilijke omstandigheden ?
Hoe verliezen we het grote doel niet uit het oog ?
Zes tips krijgen we…

Tip 1: Ken jezelf.

In 1975 gaf het hoogste orgaan van de jezuïetenorde de definitie van een jezuïet: een zondaar en toch geroepen Jezus’ vriend te zijn. Niemand is volmaakt, maar uiteindelijke zijn we goed en hebben we allen talenten. Denk ook aan Franciscus ‘wapenspreuk: ‘Hij (dwz. Jezus) had medelijden (met de tollenaar Matteus) en koos hem ‘(als leerkring).

Tip 2: Help anderen. 

Leiders zijn niet op zichzelf gericht, maar overstijgen zichzelf, houden de blikgericht op een hoger doel. De Regel van de Jezuïeten is zeer afkeurend met betrekking tot persoonlijke ambities van jezuïeten: zo kunnen ze bv. slechts in uitzonderlijke gevallen bisschop worden. De huidige bisschop van Rome verraste door op Witte Donderdag de voeten te wassen van  oa. een niet-christelijke vrouwelijke gevangene- als teken van dienstbaarheid.

Tip 3: Doe je eigen was.

‘Ofwel: sta midden in de wereld, erken dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en accepteer verantwoordelijkheid voor je beslissingen. De wereld is uiteindelijk een goede plaats. Een Ignatiaans motto is: God vinden in alle dingen. Als- novicemeester zag Jorge Bergoglio aan het vuil aan de schoenen van de jonge jezuïeten hoe ver ze de sloppenwijken in gegaan waren om de armen te bezoeken. De oude schoenen van paus Franciscus hebben ook al veel stof doen opwaaien.

Tip 4: Las mentale pitstops in.

Naast de Geestelijke Oefeningen is het zelfonderzoek een belangrijk onderdeel van de Ignatiaanse spiritualiteit. Dit houdt in dat je elke dag de tijd neemt om te zien hoe God aanwezig was in je leven door Hem te danken, door vergeving te vragen wanneer je Gods plan uit het oog verloor, en te bidden om zijn zegen voor de komende periode. Zo kunnen actie en reflectie elkaar versterken en blijf je gefocust op je uiteindelijk doel: meewerken aan de opbouw van Gods Rijk.

Tip 5: Pak je kansen.

Je mogelijkheden om verschil uit te maken liggen bovenal in het heden en ‘Je weet maar nooit!’schijnbaar onbelangrijke uitspraken of acties blijken achteraf van grote invloed te zijn geweest. Wij zijn gevormd tot wie we nu zijn door onze ervaringen in het verleden. De paus werd toen hij 35 was, tijdens de militaire dictatuur,overste van de Argentijnse jezuïeten. Stond hij toen te veel op de gehoorzaamheid van zijn medebroeders ? De ervaringen van die tijd draagt hij mee.

Tip 6: Wees vrij.

De Geestelijke Oefeningen helpen ons om bij het nemen van beslissingen vrij te worden van gehechtheden die zich tussen ons en God plaatsen. De zekerheden die deze gehechtheden geven, zijn vals. We worden uitgenodigd de toekomst open tegemoet te gaan, in vertrouwen, zonder angst voor missers. Paus Franciscus ziet de kerk veel liever als een klein autootje met een paar flinke deuken, dan als een chique oldtimer die meestal in de garage staat.

Maar is deze paus nu conservatief of progressief ?

Een onoplosbare vraag: wat betreft seksuele moraal is hij conservatief, maar met betrekking tot sociale rechtvaardigheid  klinkt hij als een ‘linkse Latijns-Amerikaan. Het besef dat het anders moet in de rooms-katholieke kerk is wijd verbreid,ook onder kardinalen. Deze paus staat voor de uitdaging om in de Kerk een grote cultuurverandering en bekering en evangelische herbronning tot stand te brengen. Hij probeert ons allemaal uit te dagen en zo tegenstellingen te overstijgen. Het gemeenschappelijke doel waarvoor hij ons enthousiasmeert  is een arme kerk te zijn voor de armen- niet allen de armen in materiële zin, maar ook de gemarginaliseerden. Dit verklaart zijn imago als paus die pastorale zorg zwaarder laat wegen dan doctrinaire scherpslijperij.. De populariteit van paus Franciscus is belangrijk- maar de beoogde veranderingen kan hij alleen samen met anderen tot stand brengen.

Zal paus Franciscus slagen in zijn grootse project ?

Niemand weet het. Meestal zijn we wat huiverig voor nieuwe ontwikkelingen. In zijn eerste paasnachtpreek vergeleek hij ons met de vrouwen bij Jezus’ lege graf op de eerste paasmorgen: ze waren bang. De paus nodigt ons echter uit om open te staan voor verrassingen van Godswege en positief te staan tegenover veranderingen. Niemand creëert zijn bestemming; de geschiedenis neemt onverwachte wendingen. Leiders dragen bij aan de toekomst, maar zijn ook bescheiden genoeg om de tekenen des tijds te lezen en ernaar te handelen. De moeite waard om dikwijls voor Paus Franciscus te bidden, zoals hij dat zo dikwijls aan elk van ons vraagt !!!

Bronvermelding: Cardoner  2014 /1 en Wiggert Moleneer sj.

en DANK aan priester Guido van de Parochie Christuskoning-St.Pieters-Buiten (Gent)

Terug naar wekelijke inspiratie..>>>