De zomer heeft een eigen timbre en kleur.

De heilsverwachting ten aanzien van de zomervakantie is vaak reuzegroot. Terecht? „De zomervakantie is alvast een uitgelezen moment om alles op je af te laten komen en aan zelfreflectie te doen”, meent lifecoach Marleen Vandevivere. „Je staat dan meer open om je leven een wending te geven.”

Arts en mindfulnesscoach David Dewulf beaamt: „De zomer kan een uitnodiging zijn om een stap achteruit te doen en in stilte je leven eens onder de loep te nemen. In stilte kunnen er antwoorden op levensvragen opborrelen die we op andere momenten niet horen wegens het gedruis van het leven.”

Volgens de Nederlandse ethicus Frits de Lange is de zomervakantie levensnoodzakelijk. „De vakantie heeft een grote ethische waarde voor een samenleving die 24 op 7 door raast. Het is een moment om kritisch te kijken naar je dagelijkse bedrijvigheid en te ervaren dat je leeft. Het is de feestelijke ontdekking dat het leven er niet is om te werken, maar om geleefd te worden.”

Vakantie kan mensen bij elkaar brengen. „Het is een tijd om te werken aan je sociale kapitaal”, zegt De Lange. „We kruisen elkaar vaak zonder contact te maken, zo druk zijn we met onze smartphones. De vakantie kan hier verandering in brengen.” De praktijk blijkt de theorie te bevestigen.
Lutte Piette uit Deurne bekrachtigt de waarde van de vakantietijd. „Tijdens mijn werktijd kan ik niet stilstaan bij de belangrijke levensvragen, maar tijdens een en al dan niet gedwongen rustperiode rijpen grote beslissingen. Ik voel dat er een doorbraak op til is en de zomervakantie zou wel eens het moment kunnen zijn om knopen door te hakken.”

Een garantie op bezinning biedt de zomervakantie echter niet, zo blijkt. „Heel wat van mijn cliënten hollen zichzelf voortdurend voorbij,” stelt Marleen Vandevivere vast, „vaak omdat ze een projectie van anderen zijn. Ze leven op automatische piloot. Tijdens de vakantie wordt die routine gewoon voortgezet omdat het een levenshouding is geworden: mensen horen het nu eenmaal druk te hebben. Bovendien zal de zomervakantie een eeuwige piekeraar niet zomaar verlossen van zijn aard.”

Werkt de zomervakantie voor sommige mensen niet contraproductief?
Psychotherapeute Nele Beenaerts: „Als je zegt: ‘Ik moet nu bezinnen of ik moet nu een grote beslissing nemen’, dan word je net heel onrustig. Noodzakelijke bezinning kun je niet uitstellen tot de vakantie, het is een omvattende levenshouding die je moet leren aanscherpen. Zo kun je na verloop van tijd zelfs bezinnen aan de kassa in het warenhuis of in de file.”

Heeft de zomervakantie dan toch niets bijzonders dat grote beslissingen kan uitlokken?
Lifecoach Sammy Vienne meent van wel: „De zomer heeft een eigen timbre en kleur. De lente gaat om ontluiken en groeien, de zomer om rijpen en meer volwassen worden. En bij volwassenheid horen nu eenmaal beslissingen.” (Nathan Ferket )

 

Op zoek naar … In de zomer

Een paar dagen je terugtrekken in het klooster. Om de tijd en de rust te nemen voor jezelf. Om stil te worden en ruimte te maken om je te openen voor… voor wie, voor wat? Wie spreekt er in de stilte tot jou?

Onder begeleiding enkele dagen in stilte, met rust, meditaties, teksten en gesprek in het ritme van het klooster.

Meer info: Klik hier