Visie

 

Wij, als Metgezel in Zingeving laten ons inspireren door het zoeken naar religieuze, psychologische en filosofische wijsheden. Vanuit onze opleiding willen wij de verbinding leggen tussen de rijkdom van oost en west.

Al deze tradities uit oost en west hebben als overeenkomst dat zij verwijzen naar de binnenkant van de mens voor het echte leven.

Veelal leven wij in een uiterlijke wereld waar geld, materie, status en aanzien ons leven bepalen om uiteindelijk tot de existentiële vraag te komen: ‘Is dit alles”?

Mensen met een rijk en vrij innerlijke leven zijn minder beschadigd in hun persoonlijkheid. Geestelijke vrijheid geeft inhoud en betekenis aan het leven en is gebaseerd op een zekere mate van spanning. Het dagelijkse leven brengt echter ook tegenslagen, we leven niet altijd op de top van de berg. Kleine en diepe dalen kunnen ons leven uit balans brengen en ernstig verstoren. Samen met de deelnemers willen wij blijven zoeken naar de persoonlijke veerkracht in verhouding tot de draagkracht en draaglast.

Juist hierdoor wordt elke mens dan ook uitgedaagd tot het vervullen van een potentiële levensbetekenis, anders ontstaat een innerlijke leegte. Hierbij gaat het altijd om de specifieke zin van het individuele leven op een bepaald tijdstip in de levensfase. Dit wil dus zeggen dat de betekenis van het leven –  de zingeving –  voortdurend aan verandering onderhevig is. Daardoor worden we uitgedaagd tot een blijvende zoektocht.

Metgezel in Zingeving wil vanuit deze visie een stuk verdieping in het leven bieden. Wij reiken inspirerende handvatten aan om de rijkdom van het innerlijk leven vanuit onze innerlijke Bron te ontdekken en daardoor bewustzijn, levenskunst en vreugde te bevorderen om door te groeien naar een waar mens-Zijn.