Onze naamgeving

 

Metgezel

Een metgezel is een mens, een kameraad, een makker, een reisgenoot die voor een korte of langere tijd met je optrekt in het leven…

Om samen vreugde en verdriet, lief en leed te delen.

Om met elkaar een diep gesprek te voeren, een stukje het leven te delen vanuit hart en ziel – om van zingevende betekenis voor elkaar te zijn!

Ons aanbod en onze inzet is erop gebaseerd om je persoonlijke essentie te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wij geloven in de diepere betekenis van het woord ”Metgezel”:

Iemand die een medemens vergezelt, vooral op een (levens)tocht als reisgenoot waarbij onze activiteiten gericht zijn op de fundamentele grondslag  ‘SAMEN op weg…’.

 

Metgezel in Zingeving

           Emmaüsgangers

Een metgezel, als vaag figuur,
die meeloopt de lange weg van afgang.

Doorzichtig droomt hij
dwars door onze nachtmerrie heen
tot we ontwaken,omkeren
en we teruggaan de korte weg van opgang.

De metgezel nu afwezig – toch meer present –
draagt ons weten
dat alle dromen van het leven sterker zijn
dan de tragedies van de dood.  ( Cor van Vliet)

Zingeving

De zin van wat er gebeurt in ons leven, hoe ons leven gestalte krijgt, wat ons overkomt – dat alles is belangrijk – het geeft betekenis aan ons leven. Soms ontmoet je mensen die het schijnbaar helemaal gemaakt hebben in het leven. Niettemin kan ondanks alles dan toch een ondraaglijke zinloosheid ervaren worden. Men mist dan de gewaarwording van een betekenis om voor te leven en een innerlijke leegte, een existentieel vacuüm openbaart zich.

Een betekenisvolle ervaring is niet alleen iets van het moment, het verandert diep in ons iets, onzichtbaar en vaak onbewust. Betekenis geven aan het leven is één van de grootste behoeften van de mens en dit kan op vele manieren gebeuren. Bijna alles kan worden doorstaan, als het maar zinvol is. Zinvolheid is ten diepste een zaak van transcendentie: wat we doen, voelen of zeggen verwijst naar iets dat boven onszelf uitgaat.

Op zingeving is geen algemeen antwoord te vinden. Betekenisgeving verschilt van mens tot mens, van dag tot dag. Het gaat altijd om de specifieke zin van het individuele leven op een bepaald tijdstip. De betekenis van het leven is hierdoor voortdurend aan verandering onderhevig en vraagt om blijvende zachtmoedige aandacht voor, met en in de Ene ;
Ik Ben die ben. ( Joh, 8: 58 )